MOTÝLI

Dátum konania: 14.9.2010 o 19.00 h
Miesto konania: Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava
Vstupné: 10€, 8€

Leonard Gershe
Divadlo Palace, Praha
Réžia: Alexej Pyško
Hrajú: Vojta Kotek, Klára Jandová / Jana Stryková ,Valérie Zawadská ,Richard Trsťan

„Čo je viac? Milovať, alebo byť voľný ako motýľ?“
Love story plná humoru a nečakaných poznaní.
K napísaniu Motýľov inšpirovala Gersha podľa vlastných slov rozhlasová relácia. Išlo o spoveď slepého mladého muža, ktorý rozprával o svojom živote a pocitoch. Jeho schopnosť vyrovnať sa s handicapom Gersha upútala. Väčšinový postoj k postihnutým je totiž iný: málokto z nás dokáže zabudnúť na bariéry a jednať so slepcom či vozíčkarom spontánne, prirodzene a rovnocenne. Skúsenosť Dona Bakera a jeho predobrazu z reálneho života nie je určite ojedinelá.

www.mestskedivadlo.sk  
Vstupenky na predstavenie MOTÝLI

Top