Tri oriešky pre RICHARDA RIKKONA

Prekrásna klavírna hudba, obľúbené melódie klasické i muzikálové, predvedené s brilantnou technikou hry a neobyčajnou hĺbkou emočného umeleckého výrazu - to je medzinárodne uznávaný klavírny virtuóz
Mgr. Art Richard Rikkon.
Na koncertoch „Tri oriešky pre Richarda Rikkona“ naviac predstaví ako svojich hostí najtalentovanejšie deti bratislavských základných umeleckých škôl. Na každom z koncertov vystúpia iní detskí hostia a odznie obmenený repertoár Richarda Rikkona.

27.09.2010 o 18:00 h - BRATISLAVA, veľká sála DK Ružinov
30.09.2010 o 18:00 h - BRATISLAVA, CC centrum Petržalka
04.10.2010 o 18:00 h - BRATISLAVA, DK Dúbravka
21.10.2010 o 18:00 h - BRATISLAVA, CC centrum Petržalka

Vstupenky na koncerty Richarda Rikkona

Top