SWELL SEASON ZMENA MIESTA KONANIA

SWELL SEASON ktory sa mal uskutočniť 22.10. 2010 v Klube Za zrkadlom (DK Zrkadlový háj, Bratislava) sa presúva do DIVADLA ARÉNA.

Vstupenky ostávajú v platnosti! V prípade, že nevyhovuje zmena miesta konania, je možné vstupenky vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené len do 21.10.2010.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu – CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27), 811 07 Bratislava spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 21.10.2010.

Vstupenky/tickets na podujatie SWELL SEASON v Divadle Aréna v predaji!
Top