SPACE 2010

Dátum konania: 7. – 9. október 2010
Miesto konania: Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava
Cena: jednodňové vstupenky: 6 EUR  /študenti, dôchodci, ZŤP: 3 EUR/
permanentka na celý festival: 25 EUR /študenti, dôchodci, ZŤP: 12 EUR/
permanentka na 1 deň: 12 EUR /študenti, dôchodci, ZŤP: 6 EUR/

7. októbra o 18:00 h
Iršai hrá Iršaia
7. októbra o 19:30 h
It’s Gonna Rain

8. októbra o 18:00 h
Okolo sveta
8. októbra o 19:30 h
Radical Cut
8. októbra o 20:30 h
Kráľovná noci

9. októbra o 18:00 h
Sonáta
9. októbra o 19:30 h
Večer anglickej hudby
9. októbra o 20:30 h
Ruská duša

Vstupenky na festival
Podrobný program festivalu nájdete tu.

Bratislava - Tri dni, sedem koncertov, akustické nástroje, magnetofónový pás, klasika 20. storočia aj súčasné diela 21. storočia, výnimoční interpreti a niekoľko premiér. Aj takto bude vyzerať 8. ročník festivalu Space.

Po siedmich rokoch sa organizátori rozhodli program trochu „zahustiť“ a každý deň odznejú nie jeden, ale dva až tri koncerty hneď po sebe. Diváci tak budú mať možnosť vybrať si, čo je im najbližšie alebo absolvovať celý maratón kvalitnej hudby.

Festival otvorí skladateľ Jevgenij Iršai vo štvrtok, 7. októbra o 18:00 s premiérou svojej skladby Schönberg Variations (Air with 30 Variations) pre klavír a elektrický klavír s nahrávacím pásmom. Nebýva u nás zvykom, aby si skladateľ - klavirista odohral svoju skladbu, hlavne tak veľkého rozsahu. Celé dielo vznikalo sedem rokov a trvá približne hodinu. Variácia 17. sa hrá na elektrickom klavíri a nahráva sa rovno do nástroja. V poslednej variácii č. 30 odznejú v náznakoch všetky predchádzajúce a keď príde na rad variácia č. 17, interpret zapne nahrávku a na jej pozadí odohrá ďalšie variácie v skrátenej forme.

Nasledujúci koncert It´s gonna rain sa začína hneď o 19:30 a spolu s akustickými nástrojmi bude hlavnou hviezdou magnetofónový pás. Koncert má názov podľa jednej z naranejších skladieb Stevea Reicha. Na koncerte odznejú sklady Stevea Reicha a Györgyho Ligetiho. Koncert má názov podľa Reichovej skladby, ktorá je len pre magnetofónový pás. Popri nej prvýkrát odznejú aj skladby vo verzii pre husle a mg pás, resp. violončelo a mg pás. Cello Counterpoint existuje aj vo verzii pre violončelo a osem violončiel. Tie v tejto verzii nahradí práve magnetofónový pás.

Druhý deň festivalu sa začne vystúpením komorného zoskupenia Quasars Ensemble, ktoré sa na hudbu 20. storočia orientuje. V zložení sláčikového tria sa predstaví na koncerte s názvom Okolo sveta, ktorý sa začne v piatok, 8. októbra o 18:00 a je zostavený z diel viacerých autorov. Najzaujímavejšou časťou koncertu budú nepochybne skladby bardov svetovej avantgardy Iannisa Xenakisa a Helmuta Lachenmanna, ktorí využívajú netradičné spôsoby hry na sláčikové nástroje a prvýkrát zaznejú v podaní slovenského interpreta aj na Slovensku. Lahôdkou je Lachenmannova skladba Pression pre sólové violončelo, introventnejší svet si bude zobrazovať intímne a osobne ladená Musique triste významného slovenského skladateľa Vladimíra Bokesa. Čerešničkou bude aj uvedenie skladby Crin venezuelsko-čínskeho skladateľa Jorge Sanchez - Chionga, využívajúca prvky recitácie počas hry.

Milovníci klavírnej tvorby si prídu na svoje na nasledujúcom koncerte Radical Cut o 19:30. Odznejú na ňom skladby pre štvorručný klavír od Igora Stravinského, Mareka Piačeka, Jevgenija Iršaia a Györgyho Kurtága v podaní umeleckého riaditeľa festivalu Ivana Šillera a Andrei Bálešovej. Skladby Stravinského a Kurtága, ktoré interpreti na koncert vybrali, sú určené aj pre deti, presnejšie pre žiakov a ich učiteľov. Jeden part je vždy jednoduchší, aby ho mohli zvládnuť aj žiaci. Diela Stravinského, Piačeka a Iršaia sú založené hlavne na práci s rytmom, Kurtágove skladby ukážu rozmanitú farebnú škálu, ktorú je možné pri hre na klavír vytvoriť. 

Posledným koncertom druhého dňa bude recitál speváčky Helgy Varga Bachovej Kráľovná noci o 20:30. Do programu svojho večera si zvolila piesne od Bélu Bartóka, Györgyho Kurtága a Johna Cagea. Kraľovať nebude úplne sama, na klavíri ju bude v prvej časti koncertu, v Bartókových piesňach, sprevádzať Ivan Šiller. No Kurtágove piesne a Cageova Aria sú písané len pre sólový spev bez sprievodu. Obe diela sú veľmi náročné, každé svojím vlastným spôsobom. Kým Kurtág je v zápise až desivo presný a precízny, Cage necháva vo svojej grafickej partitúre veľkú časť interpretácie na predstavivosti, kreativite a dispozíciách interpreta.

Úvod záverečného dňa festivalu bude patriť dnes už klasikom 20. storočia. V sobotu, 9. októbra o 18:00 sa začne koncert s názvom Sonáta a odznejú na ňom skladby Charlesa Ivesa, Leoša Janáčka a Antona Weberna pre husle a klavír. Charles Ives patrí medzi najoriginálnejších skladateľov 20. storočia, samotný Igor Stravinskij sa o ňom vyjadril ako o skladateľovi, ktorý predbehol svoju dobu. Klavirista a hlavný organizátor festivalu Ivan Šiller bude sprevádzať hosťa z Česka Davida Danela, okrem iného zakladateľa a umeleckého vedúceho ansámblu Prague Modern.

Názov druhého koncertu Večer anglickej hudby hovorí sám za seba. O 19:30 sa predstaví jeden zo zahraničných hostí, anglický klavirista Jonathan Powell, ktorý je známy svojím náročným, ale zaujímavým a pestrým repertoárom hudby 21. storočia. Koncert bude akýmsi prierezom toho najlepšieho, čo súčasná anglická hudba ponúka a zaznie počas neho aj jeho skladba Sonata VII.

Festival sa skončí ďalším speváckym recitálom Ruská duša o 20:30 Silvie Adamíkovej. Koncert tvoria výlučne piesne Igora Stravinského a je tak symbolickým vyústením a vyjadrením zámeru festivalu, ktorý najlepšie vystihuje Stravinského výrok: „... Je nemožné aby človek úplne pochopil umenie minulých epoch a prenikol k jeho zmyslu cez jeho zastarané schémy a dávno používaný jazyk bez toho,  aby chápal súčasnosť v jej bohatstve a aktuálnosti a aby sa vedome podieľal na okolitom živote.Lebo jedine tí, čo sú živí v najhlbšom zmysle tohto slova, dokážu odhaliť skutočný pôvod tých, ktorí sú „mŕtvi“.“

Festival Space funguje od roku 2003. Vznikol počas štúdií Ivana Šillera v belgickom Gente, kde sa veľmi nadchol hudbou 20. storočia a chcel jej vytvoriť viac priestoru na slovenských pódiách. Tak vznikol aj názov Space – Priestor. Ako sám hovorí, chcel „vytvoriť priestor pre hudbu, ktorá je zaujímavá, ktorá sa nám páči, ktorú máme radi a ktorú by sme sami radi hrali“.

Počas uplynulých siedmich ročníkov na ňom zazneli skladby autorov z Maďarska, Francúzska, USA, Ruska, Holandska, Talianska, ale aj premiéry slovenských skladateľov a vystúpili na ňom interpreti zo Slovenska, Česka, Belgicka, Holandska, Čile a Mexika.

Top