LEONARD COHEN POKYNY USPORIADATEĽA

LEONARD COHEN
13. OKTÓBER 2010
BRATISLAVA, NTC SIBAMAC ARÉNA

POKYNY USPORIADATEĽA

Brány NTC SIBAMAC Arény sa otvoria UŽ o 18.00hod. Prosíme divákov o včasný príchod, keďže začiatok koncertu Leonarda Cohena je plánovaný presne o 20.00hod. Koniec koncertu o 23.30hod (vrátane cca 20min prestávky).

Organizátor sa vopred ospravedlňuje za prípadné problémy s usádzaním, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu zmeny miesta konania koncertu, ktorá nebola spôsobená organizátorom ani umelcom.

POČAS CELÉHO KONCERTU PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA A FILMOVANIA!! V PRÍPADE PORUŠENIA ZÁKAZU, BUDE STRÁŽNOU SLUŽBOU DIVÁK VYVEDENÝ Z PRIESTOROV HALY A BUDE MUSIEŤ ODOVZDAŤ NAFOTENÝ MATERIÁL!!

PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ NOSENIE ALKOHOLU, OMAMNÝCH LÁTOK, FLIAŠ,  SKLENENÝCH PREDMETOV, ZBRANÍ, KAMIER A FOTOAPARÁTOV DO PRIESTOROV NTC SIBAMAC ARÉNY!!

Top