Spiš showtime rytmus kral

Spiš showtime rytmus kral – Humenné (29.10.2010)

Klientom s nepoškodenými vstupenkami sa môže vrátiť  vstupné v plnej výške a to na predajnom mieste kde boli vstupenky zakupené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top