Hammerklavier festival

12.–14. novembra 2010, InMusic o. z.,  Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

Tretí ročník Hammerklavier festivalu, organizovaného občianskym združením InMusic v spolupráci s VŠMU, Českým centrom a Poľským kultúrnym inštitútom, ponúkne v dňoch 12. – 14. novembra 2010 milovníkom hudby v Bratislave prostredníctvom štyroch koncertov ojedinelú možnosť ponoriť sa do fascinujúceho zvukového sveta historických klavírov.  Pozvanie festivalu opäť prijali renomovaný americký staviteľ kópií historických klavírov Paul McNulty a klaviristka Viviana Sofronická, ktorí po nástrojoch Johanna Andreasa Steina, Antona Waltera a Conrada Grafa predstavia v Bratislave aj najnovší model z dielne McNulty –  kópiu klavíra op. 1555 Ignaza Pleyela z roku 1830. Pleyelove nástroje označil ako non plus ultra Chopin, ktorý ich uprednostňoval vo chvíľach inšpirácie. Jeho klavírne diela a zriedkavo uvádzaná komorná hudba budú tvoriť recitál Viviany Sofronickej, dcéry legendárneho ruského klaviristu Vladimíra Sofronického a vynikajúceho ruského violončelistu Sergeja Istomina.  Poctou poľskému skladateľovi (ktorého 200. výročie narodenia si hudobný svet tento rok pripomína) a dramaturgickou raritou súčasne bude aj záverečný koncert festivalu, na ktorom zaznejú obidva Chopinove klavírne koncerty v dobových úpravách so sláčikovým kvintetom. Ako sólistky sa so súborom Solamente naturali (umelecký vedúci Miloš Valent) predstavia renomované slovenské klaviristky Daniela Varínska a Jordana Palovičová. Delikátnu zvukovú symbiózu Mozartovho obľúbeného klavíra od Antona Waltera a historických dychových nástrojov ponúknu na Slovensku zriedkavo uvádzané kvintetá Mozarta a Beethovena v interpretácii medzinárodného kvarteta (Marek Niewiedział, Róbert Šebesta, Rudolf Linner, Szymon Józefowski) a klaviristu Petra Guľasa.  Úvodný koncert festivalu v piatok 12. novembra bude patriť recitálu výnimočnej českej klaviristky Petry Matějovej, žiačky Petra Toperczera a absolventky prestížneho parížskeho Konzervatória v triede Patrika Cohena, ktorý bude inšpirujúcim putovaním hudbou klasicizmu od diel Carla Philippa Emanuela Bacha, Josepha Haydna až po skladby bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela a českých majstrov Jana Václava Huga Voříška a Jana Ladislava Dusíka, ktorí svojou tvorbou otvorili dvere romantizmu. Všetky koncerty sa uskutočnia v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU (Zochova ulica č. 1) v Bratislave.
Viac informácií na
www.hkfestival.sk, predpredaj lístkov v sieti Ticketportal alebo na mieste konania koncertu.  
(aj)

PROGRAM:

1. KONCERT / PIATOK / 12. 11. 2010 / 18.30 HOD. / Koncertná sála Dvorana VŠMU Bratislava
Le Rétour à Paris
C. Ph. E. BACH, J. HAYDN, J. N. HUMMEL, J. V. H. VOŘÍŠEK, J.  L. DUSÍK 
Petra MATĚJOVÁ (ČR) – klavír
Česká klaviristka Petra Matějová, žiačka Petra Toperczera a absolventka prestížneho parížskeho Konzervatória (špecializácia kladivkový klavír u Patrika Cohena), patrí vďaka univerzálnosti a majstrovstvu, s ktorým delí svoj talent medzi moderný klavír a jeho historické podoby, k výnimočným interpretačným osobnostiam stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Na Hammerklavier festivale sa predstaví hrou na kópiách dobových klavírov z dielne renomovaného amerického nástrojára Paula McNultyho v dielach Carla Philippa Emanuela Bacha, Josepha Haydna, bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela a českých majstrov Jana Václava Huga Voříška a Jana Ladislava Dusíka.

2. KONCERT / PIATOK / 12. 11. 2010 / 20.00 HOD. / Koncertná sála Dvorana VŠMU Bratislava
Hommage à Chopin I. (mazurky, nokturná a komorná hudba)
Viviana SOFRONITZKI (RU/CA) – klavír
Sergej ISTOMIN (RU/FR) – violončelo
Najnovším výsledkom umeleckého partnerstva amerického staviteľa historických klávesových nástrojov Paula McNultyho a dcéry legendárneho ruského klaviristu Vladimíra Sofronického je kópia klavíra podľa Ignaza Pleyela (op. 1555) z roku 1830. Fryderyk Chopin po príchode do Paríža v roku 1831 charakterizoval Pleyelove nástroje ako non plus ultra a podľa svedectva Franza Liszta sa v jeho tóne na nich „snúbila čistota vody s priezračnosťou krištáľu“.  Slovenskú premiéru zvuku Pleyelovho klavíra ponúkne chopinovský recitál Viviany Sofronickej a violončelistu Sergeja Istomina, na ktorom okrem zriedkavo uvádzaných komorných diel Introduction et polonaise brillante op. 3 a Grand duo concertant sur des thémes de Robert de diable zaznie aj výber zo skladateľových mazuriek, noktúrn a valčíkov.

3. KONCERT / SOBOTA / 13. 11. 2010 / 19.00 HOD. / Koncertná sála Dvorana VŠMU Bratislava
Mozart & Beethoven  (kvintetá pre klavír a dychové nástroje)
Marek NIEWIEDZIAŁ (PL) – hoboj, Róbert ŠEBESTA – klarinet
Rudolf LINNER – prirodzený roh, Szymon JÓZEFOWSKI (PL) – fagot,
Peter GUĽAS – klavír
W. A. Mozart (1756–1791)
– Kvinteto Es dur pre klavír, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot KV 452
L. van Beethoven (1770–1827)
– Kvinteto Es dur pre klavír, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot op. 16
„Považujem ho za najlepšie dielo, aké som kedy napísal.“ Tieto slová, týkajúce sa Kvinteta Es dur pre klavír a dychové nástroje KV 452  z roku 1784, pochádzajú z listu Wolfganga Amadea Mozarta otcovi a svedčia o význame, ktorý skladateľ dielu pripisoval. Dielo si cenil aj Ludwig van Beethoven, ktorý sa ním inšpiroval aj vo vlastnej kompozícii pre rovnaké obsadenie. Spoznať inšpiráciu génia géniom umožní koncert Petra Guľasa a medzinárodného kvarteta vynikajúcich hráčov na dobových dychových nástrojoch.

4. KONCERT / NEDEĽA / 14. 11. 2010 / 19.00 HOD. / Koncertná sála Dvorana VŠMU Bratislava
Hommage à Chopin II. (koncerty)
Daniela VARÍNSKA,  Jordana PALOVIČOVÁ – klavír
SOLAMENTE NATURALI (umelecký vedúci Miloš VALENT – husle)
F. Chopin (1810–1849)
–  Koncert pre klavír a orchester č. 2 f mol op. 21
–  Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11
Chopinova hudba je obdivovaná pre nenapodobiteľnú intimitu a poetickosť, ktoré v prípade dvojice slávnych klavírnych koncertov ešte umocnia ich dobové úpravy so sláčikovým kvintetom a na historických nástrojoch. V 18. a 19. storočí predstavovali komorné verzie orchestrálnych diel bežnú vydavateľskú prax, ktorá mala sprístupniť hudbu širšiemu publiku. Je však známe, že aj samotný skladateľ sa pripravoval na premiéru 2. klavírneho koncertu s komorným ansámblom. Netradičný komorný pohľad na Chopinove koncerty ponúknu renomované slovenské klaviristky Daniela Varínska a Jordana Palovičová spolu so špecialistami na historicky poučenú interpretáciu Solamente naturali.

Top