Tarja Turunen + Freedom Call - ZRUŠENÉ

Koncerty Tarje Turunen, ktoré sa mali konať 18. a 19. decembra 2010, sú zrušené, keďže sa do dnešného dňa nepodarilo uzavrieť novú dohodu o náhradnom termíne.

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., ktorá ako zmluvný partner organizátora zrušeného koncertu Tarja Turunen + Freedom Call  17.12. 2010 ŠH Olympia, Nitra a 18.12. 2010 ŠH Koniareň, Ružomberok zabezpečovala distribúciu a predaj vstupeniek na tieto koncerty, si týmto dovoľuje informovať majiteľov zakúpených vstupeniek, že od dňa 28.1.2011 všetky reklamácie spolu so žiadosťami o vrátenie ceny vstupného si môžu uplatniť priamo u organizátora koncertu, ako spoločnosti zodpovednej za organizáciu koncertu a disponovanie s finančnými prostriedkami získanými z predaja vstupeniek. Kontaktné údaje organizátora pripájame na koniec tohto vyjadrenia.
Organizátor uvádza, že vyplácania vstupného bude prebiehať priebežne.
Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za organizáciu podujatia, ako ani za použitie finančných prostriedkov (ceny vstupného), ktoré boli predajnými miestami spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. od zákazníkov prijaté v mene organizátora podujatia a následne prevedené na jeho účet.

Kontaktné údaje organizátora zrušeného koncertu:
Obchodná firma: Eva Bednárová - PASCAL
IČO: 43959881
So sídlom: Mateja Bela 1836/8, 98401 Lučenec
e-mail: epg@epg.sk
Telefónne číslo 0915 844 154

Top