Buena Vista

Koncert Buena Vista, 15.2.2011 o 19:00 h, sa mal pôvodne konať v priestoroch Incheba Expo Aréna. Koncert sa presunul do ŠH Pasienky.

 Klienti, ktorí si zalúpili vstupenky do Incheby Expo Arény a nevyhovuje im priestor ŠH Pasienky,  môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najnesôr do 18.2.2011 vrátane.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 18.2.2011 vrátane. 

Top