Miroslav Donutil - zmena miesta konania

Z technických príčin sa predstavenie M. Donutila, ktoré sa malo uskutočniť 19.4.2011 o 19,00 hod v  Dome kultúry Banská Bystrica, presúva do Športovej haly Šťiavničky - Banská Bystrica. Dátum a čas konania zostáva nezmenený. Hľadisko bude mať VOĽNÉ SEDENIE. Klienti, ktorí už majú zakúpené vstupenky budú mať vyhradené miesta.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.
Ak Vám nevyhovuje zmena miesta konania, môžete vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.

TERMÍN VRÁTENIA : DO 18.4.2011 !!!

organizátor: Svetlá nad rampami o.z.

Top