Konferencia Manuál Úspešnej Ženy - zmena miesta konania

2.4.2011
Dĺžka predstavenia/Runnig time of performance:
od 9.00 h do 16.30 h /počas konferencie budú 2 prestávky/
Miesto konania/Place of event:
ZMENA ! Austria Trend Hotel BRATISLAVA
Vstupenky zostávajú v platnosti.
Top