Miroslav Donutil vystúpi v Športovej hale Štiavničky

Pre veľký záujem fanúšikov sa show Miroslava Donutila - One Man Show / 19.4.2011 
presúva do ŠH Štiavničky Banská Bystrica.
/pôvodne sa mal konať v Robotníckom dome/
Čas začiatku show sa posúva na 19.30 h

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Top