Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny
  
 
Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny
pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská ulica, Bratislava
Streda 7. marca 2012, 19.00 h
Program:
Ocenenie víťazov Súťaže mladých onkológov
Operné árie a neapolské piesne (W. A. Mozart, G. Verdi, G. Donizetti, Ch. Gounod, G. Puccini, E. de Curits,   R. Leoncavallo a ď.)
Účinkujú:
Spevácke sexteto OVSEPIANOVCI (Gurgen Ovsepjan a jeho žiaci Juraj Hollý,
Martin Gyimesi, Roman Krško, Igor Strojin, Pavol Oravec)
Hosť: Aneta Mihályová – soprán 
orchester Sinfonietta Bratislava
Dirigent Branko Ladič

Vstupné 8 € /5 € seniori nad 65 rokov, ZŤP
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal

Deň Výskumu rakoviny – 7. marec
S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu vyhlásila Nadácia Výskum rakoviny (
www.nvr.sk) každoročne 7. marec za Deň výskumu rakoviny
s mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!
Tri hlavné ciele špeciálneho dňa venovaného onkologickému výskumu:
1. ukázať pacientom a ich rodinám, čím konkrétnym im výskum pomáha 
2. presvedčiť lekárov – onkológov, že ich spolupráca na výskume je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou
3. pripomenúť vláde SR nutnosť zahrnúť špeciálny program aplikovaného výskumu do Národného plánu boja proti rakovine a súčasne aj medzi priority znalostnej ekonomiky na Slovensku.

 
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny

Top