Ticketportal je partnerom DOBRÉHO ANJELA
Čo je systém DOBRÝ ANJEL

DOBRÝ ANJEL je humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Jedinečnosť Systému DOBRÝ ANJEL tvoria 3 piliere:

1. Pomáha pravidelne každý mesiac
DOBRÝ ANJEL je systém, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať až tisíckam rodín chorých.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu rozdeľuje rovným dielom stovkám rodín. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov (bližšie v časti Financovanie).

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý darca, Dobrý anjel, má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na
www.dobryanjel.sk. Na ňom si môže kontrolovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky.

Top