SLET BUBENIKU

SLET BUBENIKU

Svojou koncepciou je tento projekt svetovým unikátom a získal si velké renomé v celom hudobnom svete. Názov Slet bubeníků nie je náhodný, pretože hudebníci sa naozaj zlietajú doslova z celého sveta.Každý hudobník vnáša do spoločnej dielne svoje muzikálne skúsenosti, vlastnú kultúrnu tradíciu, hudobné vzdelanie; každý k spoločnej tvorbe prináša vlastné nápady. Výsledok tohoto globálneho taviaceho sa bubeníckeho kotla je vždy fascinujúcí. Dochádza k splývaniu všetkých možných hudobných smerov, vplyvov a etnických koreňov. Každoročne vznikajú nové skladby, ktoré sú potom naživo hrané na koncerte.V histórii Sletu bubeníků sa mení koncept každý rok a tak sme sa dočkali napríklad globálneho Sletu (zastúpenie všetkých kontinentov), afrického Sletu a dva ročníky sa niesli v duchu japonsko-českej hudobnej spolupráce. Minulý rok Slet hostil filipínskych umelcov.

Dátum: 30.10.2012   20:00

Miesto: Majestic Music Club

Cena: Voľné státie, 15.-EUR

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie SLET BUBENIKU

Top