Vianočný spev pre život

Vianočný spev pre život

Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny
Vianočný spev pre život
Veľký evanjelický kostol
Panenská ulica, Bratislava

3. adventná nedeľa
16. december 2012
16.00 hod.

Veľký zbor donských kozákov

Vstupné:
od 12 € / 9 € – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP


VSTUPENKY/TICKET na podujatie Vianočný spev pre život

Top