Vianočná suita - Marián VARGA

Marián VARGA , Moyzesovo kvarteto a Bratislavské dychové kvinteto
Odohrajú Vianočnú suitu pre občianske združenie NÁVRAT

Opusteným deťom nedávame hračky, nachádzame im rodiny!
Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z (detských domovov) do rodín.
V 7 regionálnych centrách  (Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava) poskytujeme komplexné odborné služby pre rodiny v kríze, opustené a ohrozené deti a pre náhradné rodiny.
Sme presvedčení, že jedine rodina so stabilnými, milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin. 
Takmer 1000 opusteným deťom sme pomohli nájsť novú rodinu.

Séria 4 koncertov pod názvom  Vianočná suita, ktoré prebehnú v 4 mestách :
25.11.2012 o 18,00 Evanjelický kostol,  Banská Bystrica
26.11.2012 o 19,00 PKO Čierny Orol , Prešov
27.11.2012 o 18,00 Evanjelický kostol, Ružomberok
8.12.2012 o 18,00 Veľký evanjelický kostol, Bratislava
je  podporou pre občianske združenie Návrat, ktoré nachádza pre opustené deti náhradné rodiny.

Spoločný projekt významných slovenských interpretov: hudobníka Mariána Vargu, Moyzesovho kvarteta a dychového kvinteta je fúziou nekonvenčnej  tvorby a kvalitnej hudobnej produkcie na poli slovenskej hudby. Ideový scenár Mariána Vargu, Moyzesovho kvarteta a dychového kvinteta ponúka polyštýlové a polyžánrové nadčasové dimenzie vybudované na základoch hudobných tradícií a mnohoročných osobných skúseností všetkých zúčastnených. Snúbi sa tu história so súčasnosťou, tradícia s experimentom a hráčska vyspelosť s kreativitou. Všetky zúčastnené umelecké subjekty patria medzi interpretačné špičky slovenskej hudobnej scény, ktoré svojimi dlhoročnými umeleckými aktivitami značne zasiahli do vývoja slovenskej hudby ako z hľadiska interpretačného tak aj  z aspektu vývinu slovenskej populárnej či klasickej hudby. Projekt podporuje aj mladú slovenskú autorskú generáciu. Hudbu Mariána Vargu pre dané obsadenie zaranžoval mladý talentovaný slovenský skladateľ, osvedčený aranžér Marek Spusta.
Spoločné dielo významných slovenských hudobníkov „Marián Varga a noneto“ nadväzuje  na úspešný projekt Marián Varga a Moyzesovo kvarteto, ktorý v predajnosti CD albumov dosiahol vysoké čísla /3500 predaných nosičov/ a  live koncerty tohto zoskupenia zhliadlo vyše 12 tisíc divákov. 
Na koncertoch odznejú hudobné skvosty legendy slovenskej hudby Mariána Vargu: známe tituly ako Z ďatelín, Smutná ranná električka, Možno, že ma rada máš; Domáca úloha, Labutie piesne, Čierna ruža , Dievča do dažďa, ...; ale i slávnostne ladená silne emotívna Vianočná suita, ktorej meno nesie celé aktuálne koncertné turné.


VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Vianočná suita - Marián VARGA

Top