Č E K Y PO I N T

Miesto konania akcie, Dátum a čas/Place of event and date:
FUGA-Kultúrne centrum kresťanov, Timonova 4, Košice, 21.12.2012 o 19.00
Cena/Price: 11 Eur.

Popis/Description:
Hudobno-vizuálna talkshow Mariána Čekovského s pozvanými hosťami, hostia: Juraj Semivan-kňaz, Richard Havrilla-podnikateľ, Rado Repický-výtvarník, téma: ZAČIATOK

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: bez zľavy/without discount

 

                                         vstupenky na Č E K Y PO I N T

Top