HOSPITALITY Slovakia

HOSPITALITY Slovakia

LET IT ROLL & HOSPITAL records uvádzajú 2. ročník svetovo najpopulárnejšej d&b party! 

Dátum / Date: 2. 3. 2013

Miesto konania / Venue: Refinery Gallery, Bratislava

Začiatok / Start: 20:00


LINE UP:

- TBA - Hospital records headliners

______________________________________________________

NORMAL TICKET:

Prvých 100 ks: 14,90 EUR (+servisný poplatok)

Potom do 15. 2. 2013 : 17,90 EUR (+servisný polatok)


V.I.P. TICKET:

Cena 26,90 (+servisný polatok)


more info: www.letitroll.sk, www.hospitalitydnb.com

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie HOSPITALITY Slovakia

Top