KONCERTNÝ CYKLUS MARIANUM

KONCERTNÝ CYKLUS MARIANUM

Trnavský festival klasickej hudby
25. marec – 23. máj 2013
Bachova spoločnosť na Slovensku – Správa kultúrnych a športových zariadení
Pondelok,  25. marec 2013, 19:00
Arcibiskupský úrad - koncertná sieň Marianum
SOLAMENTE NATURALI, orchester dobových nástrojov
MILOŠ VALENT, umelecký vedúci
HELGA BACHOVÁ, soprán
MATÚŠ TRÁVNIČEK, bas
Program:
PASSIO
BACH – HÄNDEL – TELEMANN
Árie z kantát pôstneho obdobia
Štvrtok, 25. apríl 2013, 19:00
Arcibiskupský úrad - koncertná sieň Marianum
JANA PASTORKOVÁ, spev
ZUZANA BIŠČÁKOVÁ, klavír
Program: I. Stravinsky, E. Satie, E. Krák, J. Hatrík, Hoang Thi  Kieu Anh, S. Šurin, D. Remeň
Štvrtok, 23. máj  2013, 19:00
Arcibiskupský úrad - koncertná sieň Marianum
Klavírny recitál
JORDANKA PALOVIČOVÁ
Program: D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Chopin, J. Cikker, I. Zeljenka

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie KONCERTNÝ CYKLUS MARIANUM

Top