Nastavenia


NASTAVENIA

Dôležité upozornenie!!!
Pre tlač lístkov HOMEticket je potrebné, aby Vaša tlačiareň bola laserová a každá vytlačená vstupenka mala ostrý nerozmazaný čiarový kód.


Pre tlačenie lístkov HOMEticket je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader a vlastniť laserovú tlačiareň. Každá vytlačená vstupenka musí mať ostrý nerozmazaný čiarový kód. Stiahnite a nainštalujte si preto Adobe Reader a prezrite si obrázky, ktoré zobrazujú nastavenia pred tlačou.

KROK 1 - Stiahnutie Adobe Readera
v minulosti Acrobat Reader. Je možné použiť aj verzie Acrobat Reader 5 a viac.

- stiahnuť Adobe Reader


KROK 2 - Nastavenie parametrov pre tlač
Po nainštalovaní Programu Adobe Reader, vygenerovaní lístka HOMEticket a pred samotnou tlačou HOMEticket lístkov je potrebné skontrolovať parametre nastavenia Vašej tlače a preto kliknite na [ Nastavenia tlače / Print Setup ] v programe Adobe Reader ako na obrázku 1.

/Adobe Reader: File->Print Setup/
obr.1


Ďalej skontrolujte, alebo nastavte podľa obrázka 2.

obr.2


KROK 3 - Nastavenia tlačiarne
Je možné, že v predchádzajucej manipulácii s nastaveniami tlačiarne ostali nastavenia, ktoré nevyhovujú pre tlač lístkov HOMEticket, a preto ich skontrolujte, alebo nastavte. Kliknite na [ Vlastnosti / Properties ].


/Adobe Reader: File->Print Setup->Properties/
obr.3


Po kliknutí na [ Vlastnosti/Properties ] sa dostanete do vlastností a podrobných nastavení Vašej tlačiarne. V našej ukážke je to tlačiareň HP LaserJet 1150. Preto v závislosti od typu tlačiarne môže byť nasledujúce okno rozdielne od toho, ktoré vidíte na obrázku 4.

obr.4


Nastavenia, ktoré by ste mali dodržať v nastaveniach vlastností Vašej tlačiarne sú väčšinou prednastavené defaultne, ale pre istotu si ich skontrolujte:
- Orientation/Orientácia papiera ( výška, šírka ) (obr. 5)
- Scale/mierka nastavená na 100% (obr. 6)
- Media/Výstupný formát nastavený na A4 (obr. 7)
- a všetky ostatné nastavenia ohľadom Margin/okrajov, ktore nájdete podľa dokumentácie Vašej tlačiarne nastavte na 0mm.

obr.5obr.6
obr.7


Stručné zhrnutie 3 predchádzajúcich krokov:
1. mať nainštalovanú jednu z verzií programu Acrobat Reader
2. skontrolovať parametre nastavenia Vašej tlače
3. skontrolovať základné nastavenia Vašej tlačiarne

Pokiaľ ste splnili všetky 3 body môžete prejsť k samotnej tlači lístku HOMEticket (obr. 8), kde bude potrebné mať všetko nastavené ( po kliknutí na [ Print ]) podľa nasledujúcich obrázkov 9, 10.


/Adobe Reader: File->Print/
obr.8


Pre verziu Acrobad Reader 5.05 ( obr. 9):
obr.9


Pre verzie Adobe Reader 6, 7 a 8 (obr. 10):
obr.10


Ak máte všetko nastavené podľa obrázkov 7, 8 alebo 9, môžete kliknúť na [ OK ]
Top