BOOMticket

BOOMticket je novou metódou distribúcie a autorizácie vstupeniek výrazne uľahčujúcou ich nákup prostredníctvom internetových stránok ako aj samotný vstup na podujatie. Distribúcia spočíva v nahratí vstupeniek výlučne pomocou aplikácie BOOMticket priamo na vaše mobilné zariadenie podporujúce mobilné aplikácie - uhradené vstupenky sa nahrajú prostredníctvom internetu do nainštalovanej mobilnej aplikácie BOOMticket (pre nahratie vstupeniek do mobilnej aplikácie BOOMticket musí majiteľ vstupeniek umožniť aplikácií prístup na internet najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, na ktoré si vstupenky zakúpil). Vstupenka nahratá v mobilnej aplikácií BOOMticket obsahuje všetky potrebné náležitosti t.j. názov podujatia, dátum podujatia, čas začiatku podujatia, miesto konania podujatia, označenie zakúpeného miesta na podujatí (sektor, rad, miesto v hľadisku) a cenu. Okrem základných údajov je možné stiahnuť si bonusové údaje ako sú GPS súradnice miesta konania podujatia, obrázok podujatia, popis podujatia a iné.
Autorizácia BOOMticket vstupeniek je veľmi jednoduchá: v prípade ak ide o vstupenky na podujatie, kde je použitá autorizácia na základe 2D (QR) kódu, mobilná aplikácia BOOMticket zobrazí jedinečné 2D (QR) kódy vstupeniek a autorizácia prebieha buď automatizovaným autorizačným systémom - turniketmi, alebo ručnými zariadeniami na autorizáciu vstupeniek. Ak sa na podujatí neautorizuje elektronicky, vstupenky v BOOMticket aplikácií sú autorizované pomocou kódu a hesla podujatia priamo usporiadateľom alebo osobami na to poverenými.


Dôležité UPOZORNENIE
Vstupenky metódou BOOMticket si môžete zakúpiť len prostredníctvom Internetu a načítať do mobilnej aplikácie a preto každá ponuka mimo Internetu je podozrivá a riskujete, že si zakúpite kópiu alebo falzifikát vstupenky a nebude vám umožnený vstup na podujatie.

Top