Spätný dopredaj permanietntky

Manuál - spätný dopredaj permanentky


1. Prihláste sa na svoje konto - ak ho nemáte je potrebné si ho vytvoriť zaregistrovaním sa na našej stránke.  (Viac o registrácií a prihlásení v sekcií AKO ZAČAŤ)

2. V záložke Môj Ticketportal si vyberte záložku Moje permanentky

3. V prípade, že nemáte vytvorený virtuálny účet, je potrebné si ho najskôr vytvoriť. Virtuálny účet si môžete vytvoriť aj priamo v záložke Zmena údajov.

Poznámka: je potrebné mať vyplnené všetky povinne údaje - meno, priezvisko, bydlisko

 

4.Následne vyplňte vyše údaje vrátane čísla vášho účtu. Potom zaškrtnite podmienky so súhlasom a potvrďte vytvorenie účtu.

 

 

5.V prípade, že chcete peniaze na zahraničný účet, je potrebné nadškrtnúť Zahraničný účet a vyplniť potrebné údaje.

 6. Po pridaní virtuálneho účtu môžte prejsť k pridaniu permanentky cez záložku Moje permanentky.

 

7. Následne zadáte e-mail ku ktorému je evidovaná permanentka, číslo karty/GUID (prvých 8 znakov), potvrdíte súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdíte žiadosť o verifikačný kód kliknutím na tlačidlo žiadosť o verifikačný kód, ktorý Vám bude zaslaný na e-mail, na ktorý je permanentka evidovaná.

 

Po vyžiadaní verifikačného kódu si skontrolujte e-mail, následne vpíšte do tabuľky verifikačný kód (musí byť zároveň zadané aj mail aj giud) z e-mailu a potvrďte tlačidlom Pridať

 

8. Ak budu údaje správne systém Vám pridá do zoznamu permanentku. V spodnej časti sa nachádza zoznam zápasov ktoré môže používateľ ponúknuť do spätného predaja.

 

 V stĺpci predstavenie je názov podujatia (zápasu).

 V stĺpci cena je aktuálna cenníková cena daného miesta.

 V stĺpcoch Začiatok možného predaja a Koniec možného predaja je zadané obdobie v ktorom budú môcť byť lístky ponúknuté do spätného predaja, zakúpené klientmi.

 V stĺpci Akcia môžete ponúknuť svoje lístky do predaja.9. V prípade, že chcete svoju permanentku ponúknuť do predaja na daný zápas, kliknete na odkaz [ponúkni do predaja] v riadku daného zápasu.

 

Stránka Vás stránka vyzve na potvrdenie požiadavky na spätný predaj vstupenky.

 

10. Po potvrdení bude vstupenka zaradená späť do predaja v  nastavenom rozmedzí dátumov. Ak je miesto ponúknuté do predaja, Vaša permanentka sa stáva neplatná na daný zápas. V prípade, že stiahnete svoju permanentku z predaja, stáva sa opäť platnou. Ak je ale miesto predané, už nie je možné ho stiahnuť späť na permanentku.  

 

11. V prípade, že chcete stiahnuť z predaja svoju permanentku na daný zápas, kliknite na odkaz [stiahni ponuku] v riadku daného zápasu.

 

Stránka Vás vyzve na potvrdenie požiadavky na stiahnutie miesta zo spätného predaja.

 

Po potvrdení stiahnutia sa dané miesto opäť vracia majiteľovi permanentky a permanentka na daný zápas sa stáva opäť platnou.

12. V stĺpci ~akcia~ už nie je možnosť stiahnuť ponuku spätného dopredaja miesta, ak už je dané miesto označené alebo zakúpené v zápase, v ktorom bolo ponúknuté do spätného dopredaja:

 

13. Ponúknuť permanentku na spätný dopredaj je možné najneskôr päť hodín pred začiatkom zápasu. Ak je miesto na daný zápas v ponuke na spätný dopredaj, tak sa permanentka na dané miesto stáva automaticky neplatnou. V prípade,  že sa permanentka nepredá ani v spätnom dopredaji a danú ponuku na spätný dopredaj nestiahnete, Vaša permanentka na daný zápas prepadá.

Top