ZRUŠENÉ - Valentínsky šansón - Šansónový klub J. Bednárika - 14.2.2014 o 19:00 hod.

Koncert Valentínsky šansón - Šansónový klub J. Bednárika , ktorý sa mal konať dňa 14.2.2014 o 19:00 hod. v Dome umenia, Piešťany , je zo zdravotných dôvodov ZRUŠENÝ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CardPay/TatraPay - musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne, aj s lístkami (alebo Hometicket vstupenkami), kde klientovi budú vrátené peniaze v hotovosti. V prípade, ak príde iná osoba ako je v registrácii, je potrebné splnomocnenie na prevzatie peňazí. Pri vstupenkách s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket aj čestné prehlásenie, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz (stačí vypísať na centrále, kde dostanete tlačivo),
  • mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Ak boli vytlačené originál vstupenky, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu,
   • poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí a detailom transakcie, na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu.
   • Ďalšie informácie na:
    TLAČOVÉ SPRÁVY
    ZMENY A ZRUŠENIA

    Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Concert Valentínsky šansón - Šansónový klub J. Bednárika , which was supposed to take place on 14.2.2014 at 19:00 h. in Dome umenia, Piešťany , is CANCELED because of health reasons!

Clients might return tickets to point of sale where they purchased them.
If the client bought a ticket through Internet – CardPay or TatraPay – he or she has to return his/her genuine ticket at the main office of Ticketportal, Radlinskeho 27 in Bratislava, Slovak Republic using one of these ways:

 • in person, with genuine tickets (or HomeTicket tickets). The money will be refunded in cash. If the person claiming refund is not the person, who paid for these tickets, he/she will need an authorization from the client. In case of tickets in the form of HomeTicket (i.e. tickets printed at home on a white paper), we would also need a declaration on oath that the client did not duplicate or misuse the tickets, and he/she will claim the refund only once (the client can write this declaration directly at our main office, where we have the required document),
  • through e-mail, to the e-mail address reklamacie@ticketportal.sk, with a claim for a refund and the details of the transaction. In case the client has HomeTicket tickets, he or she will have to attach the tickets to the e-mail (preferably in PDF format). With HomeTicket tickets, the client will also have to include a declaration on oath that he or she did not duplicate or misuse the tickets and he/she will claim the refund only once. Details of the transaction have to include the date, sum and the recipient. If the tickets were printed on genuine Ticketportal paper (i.e. they were printed at a selling outlet), the client will have to send the tickets via post to the address Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava, Slovak Republic. The refund will be sent to the account, from which the client made the payment. If you paid from foreign account and you wish the payment to be refunded to another foreign account, you will have to include details of the account (SWIFT, IBAN, account name, name and post address of the bank) with an agreement, that you will pay the fees for this transfer,
   • through post, send the tickets with a claim for refund and the details of the transaction, to the address Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava, Slovak Republic. Details of the transaction have to include the date, sum and the recipient. With HomeTicket tickets, the client will also have to include a declaration on oath that he or she did not duplicate or misuse the tickets and he/she will claim the refund only once. The refund will be sent to the account, from which the client made the payment. If you paid from foreign account and you wish the payment to be refunded to another foreign account, you will have to include details of the account (SWIFT, IBAN, account name, name and post address of the bank) with an agreement, that you will pay the fees for this transfer.
   • More information:
    PRESS RELEASES
    EVENT ALTERATIONS

    We apologize for any inconvenience. Thank you for understanding.

 
Top