Career Camp: Stand out from the crowd

Career Camp: Stand out from the crowd

Dátum/Date: 26.02.2014
Začiatok/Start: o 18.45 h. - Vchody otvorené od 18.30 h.
Miesto konania/Place of event: Connect Coworking. Cvernovka: Stará Pradiareň, (4. poschodie), Páričkova 18, Bratislava

Vstupné/Entry: 3 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy
Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Career Camp: Stand out from the crowd

Top