BHD 2017 / Fashion Revolution: etika v móde?

BHD 2017 / Fashion Revolution: etika v móde?

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

BHD 2017 | Fashion Revolution: etika v móde?

Hostia:Erika Cánikova, Johanna Grigarová, Dana Lapšanská, Simona Nečasová

BHD popis Bratislavské Hanusove dni (BHD) prinášajú na Slovensko nový formát festivalu. Ide o jedinečný mestský akademický festival, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Nejde o nudné a nezrozumiteľné prednášky. V programe festivalu sa odráža rôznorodosť tém a formátov – diskusií, workshopov, kultúrnych podujatí…
Vstupné: Študentom, mladým pracujúcim, ale aj všetkým ostatným ponúka intelektuálny zážitok, ochutnanie bohatstva kresťanského myslenia, radosť z hľadania pravdy a spoločného nachádzania odpovedí.
Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. Jeho témy vyvolávajú diskusiu a sú rovnako pútavé pre veriacich a hľadajúcich. Majú tiež ambíciu riešiť konkrétne problémy, pristupovať k jednotlivým oblastiam odvážne, no zároveň s pochopením a úctou.
V rámci BHD vystupujú experti z daných oblastí spolu so zaujímavými slovenskými a zahraničnými osobnosťami. Usilujeme sa o to, aby všetky podujatia prinášali zmysel pre dnešného človeka, aby diskutujúci prejavovali voči sebe a svojim názorovým oponentom rešpekt. Záleží nám na tom, aby na podujatiach bola prítomná vášeň, tvorivé napätie, zanietenie pre vec, hľadanie pravdy a hĺbky.

Program festivalu, spíkrov, hlavne miesto i presné časy nájdete tu: http://www.hanusovedni.sk alebo na našej FB stránke https://www.facebook.com/BratislavskeHanusoveDni

 

(väčšina aktivít sa bude konať v Divadlo Malá scéna STU - Dostojevského rad 7, Bratislava alebo v UPeCe, Staré grunty 36)

Vstupné: 5 € / 3 €

Na mape

Top