BHD 2017 / Rovnosť alebo hendikep?

BHD 2017 / Rovnosť alebo hendikep?

Dátum : 24. apríla 2017
Miesto: Divadlo Malá scéna STU Bratislava

Vstupenky

Pondelok
24
Apr
18:00
BHD 2017 / Rovnosť alebo hendikep?

Popis podujatia

BHD 2017 | ROVNOSŤ ALEBO HENDIKEP

Hostia: Mark Regnerus

BHD popis Bratislavské Hanusove dni (BHD) prinášajú na Slovensko nový formát festivalu. Ide o jedinečný mestský akademický festival, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Nejde o nudné a nezrozumiteľné prednášky. V programe festivalu sa odráža rôznorodosť tém a formátov – diskusií, workshopov, kultúrnych podujatí…

Vstupné: Študentom, mladým pracujúcim, ale aj všetkým ostatným ponúka intelektuálny zážitok, ochutnanie bohatstva kresťanského myslenia, radosť z hľadania pravdy a spoločného nachádzania odpovedí.
Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. Jeho témy vyvolávajú diskusiu a sú rovnako pútavé pre veriacich a hľadajúcich. Majú tiež ambíciu riešiť konkrétne problémy, pristupovať k jednotlivým oblastiam odvážne, no zároveň s pochopením a úctou.

Program festivalu, spíkrov, hlavne miesto i presné časy nájdete tu: http://www.hanusovedni.sk/ alebo na našej FB stránke https://www.facebook.com/BratislavskeHanusoveDni/

(väčšina aktivít sa bude konať v Divadlo Malá scéna STU - Dostojevského rad 7, Bratislava alebo v UPeCe, Staré grunty 36)
Vstupné: 5 € / 3 €

Na mape

; Top