BHD 2017 / Utorok - 25.4. - 2v1

BHD 2017 / Utorok - 25.4. - 2v1

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

BHD 2017 | Pondelok - 24.4. | 2v1:

BHD 2017 | Supy verzus klarinet | divadlo
Hostia: 
Hrajú: Oľga Belešová, František Kovár, Katarína Šafaříková
Scéna a kostýmy: Tamara Lesná
Hudba: Martin Karvaš
Videoprojekcia: Adam Hanuljak, Tamara Lesná
Réžia: Ľuba Lesná

BHD 2017 | Vízia pre Slovensko | diskusia
Hostia: Richard Rybníček, Ivan Štefunko

 

popis:
Bratislavské Hanusove dni (BHD) prinášajú na Slovensko nový formát festivalu. Ide o jedinečný mestský akademický festival, ktorý predstavuje širokej € verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Nejde o nudné a nezrozumiteľné prednášky. V programe festivalu sa odráža rôznorodosť tém a formátov – diskusií, workshopov, kultúrnych podujatí… Vstupné: Študentom, mladým pracujúcim, ale aj všetkým ostatným ponúka intelektuálny zážitok, ochutnanie bohatstva kresťanského myslenia, radosť z hľadania pravdy a spoločného nachádzania odpovedí. Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. Jeho témy vyvolávajú diskusiu a sú rovnako pútavé pre veriacich a hľadajúcich. Majú tiež ambíciu riešiť konkrétne problémy, pristupovať k jednotlivým oblastiam odvážne, no zároveň s pochopením a úctou.

Program festivalu, spíkrov, hlavne miesto i presné časy nájdete tu: http://www.hanusovedni.sk/ alebo na našej FB stránke https://www.facebook.com/BratislavskeHanusoveDni/ (väčšina aktivít sa bude konať v Divadlo Malá scéna STU - Dostojevského rad 7, Bratislava alebo v UPeCe, Staré grunty 36) 

Vstupné: 7 € / 4 € 

Na mape

Top