BHS - Drážďanská filharmónia

BHS - Drážďanská filharmónia

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

52. ROČNÍK BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Dátum: 03.12.2016 o 19.00
Miesto konania: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 30 €, 26 € 

Drážďanská filharmónia
Michael Sanderling, dirigent
Julia Fischer, husle

Wagner:  Rienzi, predohra k opere
Chačaturian: Koncert pre husle a orchester d mol op. 46
Beethoven: Symfónia č.7 A dur op. 92

V poradí siedma Beethovenova Symfónia A dur op. 92 vznikla necelé tri desaťročia
pred Wagnerovou operou, v čase dramatických udalostí vrcholiacich porážkou napoleonských vojsk v Rusku (1812), v čase citových sklamaní, rodinných a finančných ťažkostí Beethovena, ktorý napriek tomu našiel nesmiernu vnútornú vyrovnanosť a životnú silu. Siedma symfónia, Wagnerom nazývaná „apoteóza tanca“, je vášnivým objatím a dychtivým výkrikom človeka po nezničiteľnej viere v život.
Hudba Chačaturiana je hlboko spätá s arménskym folklórom i ruskou hudobnou tradíciou. Za jeho najlepšie koncertantné dielo je považovaný Husľový koncert d mol op. 46, ktorý vznikol v období druhej svetovej vojny a ktorý po prvý raz zaznel v interpretácii geniálneho husľového virtuóza Davida Oistracha. Na BHS ho prednesie Julia Fischer. Na jej recitáli v roku 2014 si poslucháči mali možnosť potvrdiť slová kritika „Julia Fischer svojou hrou vyráža dych, nie je to len talentovaná umelkyňa, je to fenomenálna huslistka, vďaka ktorej publikum zažíva hudobnú extázu; len málo súčasných interpretov jej môže konkurovať.“

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Galéria

picture BHS - Drážďanská filharmónia

Na mape

Top