BHS - Quasars Ensemble

50. ročník Bratislavských hudobných slávností
BHS - Quasars Ensemble

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

52. ROČNÍK BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Dátum: 03.12.2016 o 16.00
Miesto konania: Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 16 €  

Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent
Bojidara Kouzmanova, husle

Podprocký: Concertino pre husle a sláčikový orchester op. 11
Parík: Videné zblízka nad jazerom pre recitátora a desať nástrojov, (text: M. Haľamová)
Kmiťová: Kamea pre šesť nástrojov
Martinček D.: Koexistencie pre sláčikové kvinteto
Malovec J.: Dve časti pre komorný orchester
Bachratá: Frozen Colors pre clarinet, klavír, akordeón, dvoje huslí a violončelo

Špičkový slovenský súbor Quasars Ensemble, špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia, obohatí Rok slovenskej hudby o ďalšiu sondu do sveta domácej ansámblovej literatúry. 
Zameranie sa na rôznorodé prejavy slovenskej hudobnej avantgardy a postmoderny odhaľuje intenzívny dialóg medzi dvomi, od seba vzdialenými skladateľskými generáciami.
Pripomenutie si nedožitých 80. narodenín majstra poetickej miniatúry - Ivana Paríka, či charizmatického elegána klavírneho zvuku - Dušana Martinčeka sa prelína s jubileom jeho žiačky, prvej dámy "zátišia tónov" - štyridsiatničky Jany Kmiťovej.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Galéria

picture BHS - Quasars Ensemble

Na mape

Top