BHS - Slovenský filharmonický zbor

BHS - Slovenský filharmonický zbor

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

52. ROČNÍK BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Dátum: 20.11.2016 o 16.00
Miesto konania: Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 16 € - voľné sedenie

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, dirigent
Štefan Bučko, rozprávač
Albert Hrubovčák, trombón
Martin Ondriska, Marek Piaček, Marold Langer Philippsen, libreto

Marek Piaček: APOLLOOPERA

APOLLOOPERA, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s napätými udalosťami 40-tych rokov 20. storočia. APOLLOOPERA nie je politikum. Civilný život „apolákov“ môže byť metaforou akéhokoľvek ľudského bytia a jeho bezmocného prežívania zoči-voči dehumanizácii a technokracii „komplexných riešení“ celospoločenských problémov. Text libreta vychádza z archívnych materiálov a dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie
na rôzne básnické i prozaické štýly.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Galéria

picture BHS - Slovenský filharmonický zbor

Na mape

Top