BHS - Večer slovenskej komornej tvorby

BHS - Večer slovenskej komornej tvorby

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

52. ROČNÍK BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Dátum: 21.11.2016 o 19.00
Miesto konania: Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 12 € 

Večer slovenskej komornej tvorby
Eva Garajová, mezzosoprán
Petr Nouzovský, violončelo
Matej Arendárik, klavír
Cyril Šikula, flauta
Mucha Quartet

Zach: Sláčikové kvarteto p r e m i é r a
Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
Zeljenka: Zariekania pre sláčikové kvarteto

V rámci Roku slovenskej hudby patrí k jubilujúcim skladateľom aj Vladimír Godár a Miro Bázlik. Godárova Sonáta na pamäť Viktora Šklovského (1985) je venovaná pamiatke významného ruského spisovateľa, filmového scenáristu a literárneho teoretika. Cyklus Päť piesní na čínsku poéziu (1960) od Mira Bázlika zobrazuje tri rôzne osudy, tri rôzne emocionálne charakteristiky opustených žien, ktoré sú zasadené medzi prológ i nezvratný epilóg. Diela oboch jubilantov lemuje Sláčikové kvarteto č. 6 Zariekania (1988) od Ilju Zeljenku a premiéra Sláčikového kvarteta slovenského skladateľa Jána Zacha, ktorý sa svojou tvorbou presadil už na festivaloch súčasnej hudby doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba) i v zahraničí (Saxtet vo Florencii), ale aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu a BBC. Úspechy zaznamenal aj v oblasti scénickej hudby.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Galéria

picture BHS - Večer slovenskej komornej tvorby

Na mape

Top