BHS - Vokálny koncert

BHS - Vokálny koncert

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

52. ROČNÍK BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Dátum: 26.11.2016 o 16.00
Miesto konania: Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 12 € 

Vokálny koncert
Helena Becse Szabó, soprán
Eva Šušková, soprán
Pavol Kubáň, barytón
Jordana Palovičová, klavír
Peter Pažický, klavír

Piesňová tvorba slovenských skladateľov:
Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček

Zatiaľ čo piesňová tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho (1896 - 1975) nie je milovníkom hudby neznáma, s dielami skladateľov Jána Móryho a Ladislava Stančeka sa možno stretnúť iba výnimočne. Ján Móry (1892 - 1978) je autorom operiet, orchestrálnych diel, zborov a desiatich piesňových cyklov. Rodák z Prievidze Ladislav Stanček (1898 - 1979) sa autorsky venoval na Slovensku málo frekventovanej melodráme a popri bohatej symfonickej a komornej tvorbe sa v jeho skladateľskej pozostalosti nachádza 13 opusov pre spev a klavír.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Galéria

picture BHS - Vokálny koncert

Na mape

Top