BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
Moderátor: JÁN ŽGRAVČÁK

BRaK – Bratislavský knižný festival vznikol v roku 2013 s cieľom vytvoriť priestor pre malých, nezávislých knižných tvorcov a ich diela. Ambíciou festivalu je podávať hodnoverný obraz o dianí v stredoeurópskom knižnom priestore, s dôrazom na tú časť vydavateľskej produkcie, ktorej východiskom nie sú výhradne nároky a očakávania spotrebiteľského trhu. V centre pozornosti stojí záujem o aktuálne podoby, premeny a funkcie knižného média.

BRaK je v rovnakej miere festivalom spisovateľov, vydavateľov, prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, kníhviazačov, typografov a všetkých ďalších, s knihami spojených profesií a remesiel.

Na mape

Top