Folklórne zrkadlenie - GERULATA

Folklórne zrkadlenie - GERULATA

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto : DK Zrkadlový háj ,  27.11. 2016 o 17:00 h.

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE - GERULATA

 

Detský folklórny súbor GERULATA pôsobí v mestskej časti Bratislava – Rusovce 24 rokov.

Názov DFS GERULATA súvisí s historicky zachovalými Rusovcami, kde sú mnohé archeologické nálezy, medzi ktoré patrí aj osada GERULATA z 2. storočia po Kristovi. Rusovce sú známe aj tým, že tu už 65 rokov pôsobí profesionálne folklórne teleso – SĽUK, kde vedúca DFS Gerulata pani Alžbeta Uhráková bola dlhoročnou sólistkou v tanečnej zložke. V súčasnosti pôsobí v súbore do 50 detí a to najmä z Rusoviec a okolia Bratislavy. Súbor je rozdelený do troch vekových kategórií od 4 – do 15 rokov. Nácviky sa konajú v budove Požiarnej zbrojnice, kde je vybudovaná tanečná sála. Deti sa prijímajú formou zápisu, pričom majú vytvorené podmienky na vybudovanie kladného vzťahu k ľudovému spevu, tancu a hudbe. Vo svojom repertoáre sa zameriava na detské hry, spevy a tance z rôznych regiónov Slovenska  Súbor sa zúčastnil viacerých domácich a medzinárodných festivalov, vystúpeniach v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase. Na vystúpeniach spevy a detské hry na heligónke a ľudových nástrojoch doprevádza sólista Sľuku pán ALOJZ Bučkoinštrumentalista a člen SND Ľuboš Straka. 

Na festivaloch a zájazdoch súbor doprevádza ĽH FERKOVCI, ĽH PAPRČKOVCI.

Podujatie podporil: Fond na podporu umenia

Na mape

Top