Hudba z Prešporka pre Bratislavu

Dni starej hudby 2018
Hudba z Prešporka pre Bratislavu

Dátum : 27. mája 2018
Miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Vstupenky

Nedeľa
27
Máj 2018
19:00
Hudba z Prešporka pre Bratislavu

Popis podujatia

Medzinárodný festival Dni starej hudby 2018
Nedeľa 27. máj 2018 – 19.00 – Zrkadlová sieň
Hudba z Prešporka pre Bratislavu

Solamente naturali, Miloš Valent umelecký vedúci
Marek Štryncl dirigent
Ján Krigovský kontrabas
Kyrill Rybakov klarinet

Program:
Wenzel KALLUSCH – Anton ZIMMERMANN – Ludwig van BEETHOVEN

Bude to koncert novodobých premiér hudby, ktorú skomponovali prešporskí skladatelia konca 18. a začiatku 19. storočia. Kým tvorba Antona Zimmermanna je dnes na Slovensku pomerne často frekventovaná vďaka koncertom i nahrávkam ako aj vďaka pozornosti, ktorú jej venujú už dlhodobo slovenskí muzikológovia, znamená uvedenie orchestrálnych diel Wenzela Kalluscha nesporný objav. Jeho životné osudy sú zatiaľ neznáme, nevedno ani, ako dlho sa zdržiaval v Prešporku. Pravdepodobne tu bol koncom 30. rokov 19. storočia, ako to autor osobne zaznamenal na svoje partitúry, ktoré v tých rokoch vznikli a boli aj premiérované v Pressburgu. Ide o štyri symfónie a Variácie pre klarinet a orchester, ktorých rukopisy v Rakúskej národnej knižnici objavil pred niekoľkými rokmi skladateľ a hudobný historik Vladimír virtúózne Variácie pre klainet a orchester; podobne ako Zimmerannove Uhorské kassácie ide o novodobé premiéry. Program uzatvára menej známe dielo Ludwiga van Beethovena (Prométeove stvorenia, predohra a výber z baletnej hudby), ktorý mal osobné kontakty na vtedajšie hlavné mesto Uhorska a ktorého tvorba sa už takmer 200 rokov teší mimoriadnemu záujmu kultúrnej verejnosti Bratislavy. Obom Kalluschovým sólovým dielam dodajú punc výnimočnosti sólisti: vynikajúci slovenský kontrabasista Ján Krigovský a virtuózny nemecký klarinetista ruského pôvodu Kyrill Rybakov. Dirigentom koncertu bude jedna z najvýznamnejších osobností českej scény starej hudby Marek Štryncl.

Vstupné: 5,00 EUR
Zľavnené vstupné: seniori, študenti, ZŤP: 3,00 EUR

Na mape

Odporúčané

Top