Iva Bittová - (FOLK) SONGS, M. Varga / L. Berio

Konvergencie Bratislava
Iva Bittová - (FOLK) SONGS, M. Varga / L. Berio

Dátum : 17. septembra. 2018
Miesto: Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava

Vstupenky

Pondelok
17
Sep 2018
19:00
Iva Bittová - (FOLK) SONGS, M. Varga / L. Berio

Popis podujatia

Iva Bittová - (FOLK) SONGS
Marián Varga / Luciano Berio

Publikum si podmaňuje svojou bezprostrednosťou, s ľahkosťou prekračuje hranice žánrov i štýlov, má rada komorné projekty, miluje spontánnosť improvizácií. Cesty charizmatickej českej hudobníčky Ivy Bittovej a Konvergencií sa museli jedného dňa stretnúť. Svoj všestranný talent potvrdí na festivale v očarujúcom cykle Folk Songs (1964) talianskeho skladateľa, predstaviteľa povojnovej hudobnej moderny Luciana Beria. Ten vytvoril úpravy ľudových piesní z rôznych krajín sveta pre svoju múzu, slávnu americkú speváčku Cathy Berberian. Tešiť sa možno aj na piesne Mariána Vargu v úprave Vladislava Šarišského, ktoré zahrá Konvergencie Quartet (Marián Svetlík – 1. husle, Andrej Baran – 2. husle, Martin Ruman – viola, Jozef Lupták – violončelo) a na premiéru Vargovej skladby Solo Cello for Jozef Lupták. A chýbať nebudú ani improvizácie.

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií na www.konvergencie.sk

Cena: 15 Eur - voľné sedenie
Cena zľavnenej vstupenky pre študentov, seniorov a ZŤP: 12 EurDE_

Sie erobert das Publikum durch ihre Unmittelbarkeit, sie überquert mit Leichtigkeit die Genre- und Stilgrenzen, sie liebt Kammermusikprojekte und die Spontanität der Improvisierungen. Die Wege der charismatischen tschechischen Musikerin Iva Bittová und die der Konvergenzen mussten eines Tages aufeinandertreffen. Ihr vielseitiges Talent wird sie beim Festival im bezauberndem Zyklus Folk Songs (1964) des italienischen Komponisten Luciano Berio, eines Repräsentanten der Nachkriegsmoderne in der Musik bestätigen. Dieser schuf Volksliedarrangements aus verschiedenen Ländern der Welt für seine Muse, die berühmte amerikanische Sängerin Cathy Berberian. Wir können uns ebenfalls auf Lieder von Marián Varga im Arrangement von Vladislav Šarišský, welche vom Konvergenzen-Quartett aufgeführt werden (Marián Svetlík – 1. Violine, Andrej Baran – 2. Violine, Martin Ruman – Viola, Jozef Lupták – Violoncello), sowie auf die Premiere des Werkes von Varga Solo Cello for Jozef Lupták freuen. An Improvisierungen wird es auch nicht fehlen.EN_

She conquers the public with her immediacy; with the greatest of ease she crosses the boundaries of genres and styles; she likes chamber projects; she loves the spontaneity of improvisation. It was inevitable that the paths of the charismatic Czech musician Iva Bittová and Covergences would one day cross. Confirming her all-round talent, she appears at the festival with an enchanting cycle of Folk Songs(1964), by the Italian composer and representative of postwar modernism Luciano Berio. He created arrangements of folk songs from various countries of the world for his muse, the famous American singer Cathy Berberian. The listener can also enjoy songs by Marián Varga, arranged byVladislav Šarišský and played by the Convergences Quartet (Marián Svetlík –1stviolin, Andrej Baran –2ndviolin, Martin Ruman – viola, Jozef Lupták – cello) and the premiere of Varga’s composition Solo Cello for Jozef Lupták. And besides, improvisations will not be lacking.

Na mape

Odporúčané

Top