Klavírny recitál

Klavírny recitál

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

53. ročník Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)

Klavírny recitál Andrew Brownell


Ludwig van Beethoven      Sonáta quasi una fantasia č. 1 op. 27
Ján Nepomuk Hummel      Fantázia Es dur op. 18
Johann Sebastian Bach    Francúzska suita č.6 in E
Franz Liszt                        Soirée de Vienne No. 6
                                     Tarantella z cyklu Années de Pelerinage:
                                     Venezia e Napoli

V úvode koncertu odznejú skladby autorov, ktorí boli takmer rovesníkmi a za čias svojho života aj slávnymi rivalmi. Beethovenova Sonáta quasi una fantasia č. 1 op. 27 je o niečo mladšou sestrou slávnej Sonáty mesačného svitu s rovnakým opusovým číslom. Je v tónine Es dur, rov-nako ako Hummelova Fantázia op. 18, jedno z významných diel bratislavského rodáka pred-znamenávajúce štýl raných romantikov. Obe skladby kombinujú formu sonáty a fantázie. Program dopĺňa Bachova očarujúca suita a Lisztova virtuózna tarantella z cyklu Roky putovania inšpirovaná ohnivým talianskym tancom.
Andrew Brownell sa umiestnil na pomyselnej striebornej priečke na prestížnej Medzinárodnej súťaži J. S. Bacha v Lipsku (2002), je víťazom medzinárodnej súťaže J. N. Hummela v Bratislave (2005), získal aj druhú cenu na klavírnej súťaži v Leeds (2006). Odborná kritika ho považuje za „jedného z najvýznamnejších klaviristov svojej generácie“ a The Oregonian uvádza, že Brownell „zapôsobí nielen svojimi rukami, ale aj svojou mysľou... ako anti-Lang Lang“.

 

 

Galéria

picture Klavírny recitál

Na mape

Top