Konvergencie Bratislava - permanentka

Konvergencie Bratislava
Konvergencie Bratislava - permanentka

Dátum : Permanentka: 17.9.- 23.9.2018
Miesto: Bratislava

Vstupenky

Konvergencie Bratislava - permanentka
Permanentka: 17.9.- 23.9.2018
Bratislava

Bratislava

Popis podujatia

Konvergencie
17. – 23. september 2018, Bratislava
 

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie je už viac než dve dekády synonymom výnimočných zážitkov, inšpirujúcich stretnutí a priateľskej neformálnej atmosféry. Aktuálny ročník Konvergencií prinesie známe i menej známe diela Beethovena, Schönberga, Respighiho, Čajkovského, Dvořáka a najvýznamnejšieho slovenského romantika Jána Levoslava Bellu. Z umelcov sa okrem renomovaných slovenských hudobníkov (Milan Paľa, Marián Svetlík, Martin Ruman, Branislav Dugovič, Jozef Lupták) možno tešiť na Roberta Cohena – jednu z najväčších osobností violončelovej hry druhej polovice 20. storočia, pozvanie prijal i vynikajúci violista Juan-Miguel Hernandez, profesor na londýnskej Royal Academy of Music, ktorý okrem významných osobností klasickej hudby spolupracoval s jazzovými legendami ako Stanley Clark, Gary Burton či Chick Corea. Okrem komorných programov, Bratislavskej noci komornej hudby a koncertu pre deti ponúkne dramaturgia Konvergencií aj tri väčšie projekty, ktoré určite zaujmú i prekvapia: Iva Bittová zaspieva piesne Mariána Vargu a Luciana Beria, súbor Oni Wytars uvedie temperamentné talianske renesančné piesne o láske a Barokksolistene nórskeho huslistu Bjarteho Eikeho prenesú poslucháčov do anglických taverien a pubov 17. storočia.

Viac informácií o festivale možno nájsť na www.konvergencie.sk a na facebookovej stránke podujatia.
Zmena programu vyhradená.

Permanentka neplatí na detský koncert 22.9.2018 v design factory.

 Deutsch

Konvergenzen

17. – 23. September 2018, Bratislava 

Das internationale Kammermusikfestival Konvergenzen ist bereits mehr als zwei Dekaden ein Synonym für einzigartige Erlebnisse, inspirierende Treffen und freundliche informelle Atmosphäre. Der aktuelle Jahrgang der Konvergenzen bringt bekannte und weniger bekannte Werke von Beethoven, Schönberg, Respighi, Tschaikowski, Dvořák und vom bedeutendsten slowakischen Romantiker Ján Levoslav Bella. Man kann sich neben renommierten slowakischen Musikern (Milan Paľa, Marián Svetlík, Martin Ruman, Branislav Dugovič, Jozef Lupták) auf Robert Cohen – eine der größten Persönlichkeiten des Cellospiels der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – freuen. Die Einladung wurde auch vom ausgezeichneten Bratschisten Juan-Miguel Hernandez, Professor an der Londoner Royal Academy of Music, welcher neben bedeutenden Persönlichkeiten der klassischen Musik auch mit Jazzlegenden wie Stanley Clark, Gary Burton sowie Chick Corea zusammenarbeitete, angenommen. Neben Kammerprogrammen, der Kammermusiknacht Bratislava und dem Kinderkonzert bietet die Dramaturgie der Konvergenzen auch drei größere und bestimmt packende und überraschende Projekte: Iva Bittová singt Lieder von Marián Varga und Luciano Berio, das Ensemble Oni Wytars führt temperamentvolle italienische Renaissanceliebeslieder auf und die Barokksolistene des norwegischen Geigers Bjarte Eike versetzen die Zuhörer in englische Tavernen und Pubs des 17. Jahrhunderts. 

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programmänderungen vorbehalten.


 
English

Convergences
17. – 23. September 2018, Bratislava 

Already for more than two decades the international chamber music festival Convergences has been a synonym for unique experiences, inspiring meetings and friendly informal atmosphere. This year the Convergences bring famous and lesser-known pieces by Beethoven, Schönberg, Respighi, Tschaikowski, Dvořák and by the most significant Slovak romantic Ján Levoslav Bella. In addition to the renowned Slovak musicians (Milan Paľa, Marián Svetlík, Martin Ruman, Branislav Dugovič, Jozef Lupták) we can look forward to the performance of Robert Cohen – one of greatest cellists of the second half of the 20th century. The invitation has been accepted also by the excellent violist Juan-Miguel Hernandez, Professor at the London Royal Academy of Music, who besides notable personalities of classical music cooperated also with jazz legends such as Stanley Clark, Gary Burton and Chick Corea. In addition to chamber programmes, the Bratislava Night of Chamber Music and the children’s concert the dramaturgy of Convergences offers also three major and definitely captivating and surprising projects: Iva Bittová sings songs by Marián Varga and Luciano Berio, the Ensemble Oni Wytars performs temperamental Italian renaissance love songs and the Barokksolistene of the Norwegian violinist Bjarte Eike carry the listeners into English taverns and pubs of the 17th century. 

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programme is subject to change.

Na mape

Odporúčané

Top