L. FILIPOVÁ - Valentínsky koncert

L. FILIPOVÁ - Valentínsky koncert

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto konania/Place of event: DIVADLO Aréna, Bratislava

15.02.2017 o 20.00 hod.

Od prvého úspešného vystúpenia speváckej stálice Lenky Filipovej v Divadle Aréna neuplynul ani rok, a opäť máme výnimočnú, srdečnú príležitosť pozvať Vás na koncert tejto českej charizmatickej šansoniérky, skladateľky a textárky – tentoraz pri príležitosti Valentínskeho sviatku zaľúbených .

Speváčka a gitaristka Lenka Filipová študovala na Pražskom konzervatóriu, neskôr v Medzinárodnej hudobnej akadémii v Paríži odbor klasická gitara. Jej umelecké portfólio obsahuje dvadsať vydaných albumov rôznych štýlov a hudobných žánrov. Interpretačná kvalita a poslucháčsky záujem väčšinu z nich povýšil na úroveň platinových a zlatých platní. Nezriedka v nich vystupuje aj ako autorka hudby. Celý rad jej skladieb sa zaradil k veľkým a trvalým hitom na scéne populárnej hudby v Česko-Slovensku, na ktorej úspešne pôsobí niekoľko desaťročí. Je nositeľkou českej Grammy.

Dĺžka podujatia: 90 minút

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - L. FILIPOVÁ - Valentínsky koncert - 15.2.2017 o 20:00 hod.

Koncert L. FILIPOVÁ - Valentínsky koncert, ktorý sa mal konať dňa 15.2.2017 o 20:00 hod. v Divadle Aréna, je zo zdravotných dôvodov ZRUŠENÝ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. priamo na centrálu Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu musí originál vstupenku vrátiť jedným z nasledovných spôsobov:
► mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať e-mailom aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. Ak boli vytlačené originál vstupenky, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu. Poznámka: V prípade zaslania žiadosti o vrátenie peňazí formou e-mailu na reklamacie@ticketportal.sk, nie je potrebné vstupenky vo forme HomeTicket doposielať poštou ak ste ich poslali v prílohe e-mailu ako PDF súbor alebo ako ich sken,
► poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí a detailom transakcie, na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top