MALÝ PRINC (Premiéra)

MALÝ PRINC (Premiéra)

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Antoine de Saint- Exupéry
MALÝ PRINC

 

Odborná spolupráca: Marián Amsler, Anton Korenči
Pohybová spolupráca: Katarína Hajsterová 
Animácia: Lina Šuková 
Scéna: Martina Rusnáková
Kostýmy: Inés Andučic, Petra Bancíková 
Masky: Patrícia Špírková 
Účinkujú: Oliver Asztáloš, Sáva Ondriaš, Klára Dingová, Sára Hrčková, Martina Obšitníková, Laura Petersen, Terézia Čikošová, Kristína Miklovičová, Marcel Dragúň, Bianka Šutičová, Ema Komorovská, Eliška Zárecká, María Magálová, Patrícia Špírková

 

Réžia: María Magálová, Jana Valocká

 

                                            

 

Na mape

Top