MONTE ROSA

MONTE ROSA

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Black night MONTE ROSA a DEPECHE MODE revival
Leganda slovenského synthy popu MONTE ROSA, ktorá vystupuje v pôvodnej zostave, so svojimi najväčšími hitmi z repertoáru 80-tych a začiatku 90-tych rokov. Tento večer okorení česká úspešná revivalová zostava DEPECHE MODE .

Dátum : 2.12.2017
Čas : 21.00 hod
Vstupné : 5€
Vstup od 18 rokov.

Club si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, agresívne správanie a tď. Posúdenie skutočností je v kompetencií personálu. Cena vstupenky sa môže líšiť následovne : iná hodnota v predpredaji a iná po začatí eventu. Zakúpené vstupenky na event zahŕňajú aj rezerváciu miesta, ale maximálne na 1 hodinu po začatí eventu! Club si vyhradzuje právo na zmenu sedenia / miesta / z organizačných dôvodov.
Predaj vstupeniek bude ukončený v deň vystúpenia o 15.00 hod.

Na mape

Top