Miroslav Rác, Klavírny koncert

Miroslav Rác, Klavírny koncert

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Klavír ako svoj životný hudobný nástroj som si vybral sám, oslovil ma jeho zvuk a temperament, ktorý sa na ňom dá vyjadriť. Hudbu skladám spontánne a motívy si spájam s mojou fantáziou. Skladám klasickú klavírnu hudbu 21. storočia, ktorou chcem osloviť všetky generácie ľudí, bez ohľadu na rasu a vierovyznanie. Moja klavírna tvorba je venovaná ľuďom, ktorý trpeli a umierali v koncentračných táboroch. Jednou zo skladieb môjho klavírneho cyklu je aj skladba Poéma A mol, ktorá je venovaná pamiatke obetiam holokaustu.

Už od detstva som túžil skladať svoje skladby, ktoré oslovia národy.

Svojou hudbou znázorňujem utrpenie ľudí a svoje emócie, ktorými vzdávam úctu obetiam druhej svetovej vojny.

Dĺžka koncertu: 100 minút

Na mape

Top