Music club - 3 x instruments- violins

Music club - 3 x instruments- violins

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto : DK Lúky , 24.02. 2017 o 19:30 h.

MUSIC CLUB - 3x instruments - violins

 Petr Vojtík

Adam Novák

Ján Kružliak ml.


 PETER VOJTÍK

Narodený 27.8.1991 v Zlíne. Od detstva sa venuje folklóru - husle, spev. V rokoch 2006 - 2012 študoval na konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2013 študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiách na konzervatóriu príležitostne hrával vo filharmónii Bohuslava Martinů v Zlíne. Štyri roky pedagogicky pôsobil na základnej umeleckej škole (husle). S orchestrom precestoval viacero európskych krajín. V súčasnosti hosťuje v orchestri Slovenského národného divadla. Pôsobí v rôznych hudobných projektoch - folk, blues, alternative...


 ADAM NOVÁK

Patrí k mladej generácii talentovaných českých huslistov. Už počas štúdia na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na JAMU v Brne na seba upozornil v rámci viacerých interpretačných súťaží ako sólista i komorný hráč. Spolupracoval s husľovými virtuózmi J. Sukom, B. Matouškom, I. Ženatým a V. Hudečkom. Ako sólista účinkoval v sprievode zlínskej Filharmonie B. Martinů a Moravskej filharmónie Olomouc. Koncertoval vo viacerých európskych krajinách, v Ázii i v USA. V súčasnosti je poslucháčom VŠMU (P. Michalica), členom orchestra Opery SND. 


 JÁN KRUŽLIAK ML.

Ján Kružliak ml. absolvoval hru na husliach na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Popri hlavnom odbore sa venoval hudobnej kompozícii, jazzu a improvizácii. Neskôr pokračoval v štúdiu hry na husliach na Vysokej škole múzických umení a na Royal Academy of Music v Dánsku, kde študoval okrem klasickej hudby aj tzv. „global music”. Absolvoval tiež množstvo interpretačných kurzov a workshopov. Ján Kružliak je univerzálny multižánrový huslista venujúci sa aktívne rôznym hudobným štýlom – počnúc klasickou hudbou, „starou hudbou” a súčasnou contemporary hudbou .

 

 

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - MUSIC CLUB - 3 X INSTRUMENTS- VIOLINS - 2.12.2016 o 19:30 hod.

Podujatie MUSIC CLUB - 3 X INSTRUMENTS- VIOLINS, ktoré sa malo konať dňa 2.12.2016 o 19:30 hod. v DK Lúky, Vígľašská 1, Bratislava, je ZRUŠENÉ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. priamo na centrálu Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave jedným z nasledovných spôsobov:
► osobne, aj s lístkami (alebo HomeTicket vstupenkami), kde klientovi budú vrátené peniaze v hotovosti. V prípade, ak príde iná osoba ako je v registrácii, je potrebné splnomocnenie na prevzatie peňazí. Pri vstupenkách s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket aj čestné prehlásenie, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz (stačí vypísať na centrále, kde dostanete tlačivo),
► mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať e-mailom aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. Ak boli vytlačené originál vstupenky, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu. Poznámka: V prípade zaslania žiadosti o vrátenie peňazí formou e-mailu na reklamacie@ticketportal.sk, nie je potrebné vstupenky vo forme HomeTicket doposielať poštou ak ste ich poslali v prílohe e-mailu ako PDF súbor alebo ako ich sken,
► poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí a detailom transakcie, na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top