NOVÉ BÝVANIE Architekt FRIEDRICH WEINWURM

NOVÉ BÝVANIE Architekt FRIEDRICH WEINWURM

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

NOVÁ DOBA - NOVÉ BÝVANIE
arch. FRIEDRICH WEINWURM
Popis podujatia :
Prednáškový cyklus s ukážkami / prednáša prof.Dr.Ing.arch. Henrieta Moravčíková, autorka súhrnnej knihy o diele F.Weinwurma.

Na mape

Top