Octet Singers

Octet Singers

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

53. ročník Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)

Octet Singers

Jozef Chabroň, zbormajster

Slovenská hudba 19. a 20. storočia z tvorby Jána Levoslava Bellu, Štefana Fajnora, Mikuláša Schneidra-Trnavského a ďalších

V roku 1863 vyšli dva zväzky Bellových Slovenských štvorspevov obsahujúce 25 mužských zborov. Bola to prvá tlač zhudobňujúca slovenskú poéziu popredných básnikov. Dielo bolo donedávna neznáme a ako celok dosiaľ nebolo uvedené. Bellov príklad onedlho nasledoval Štefan Fajnor. Kultúra mužských zborov bola prvým prejavom slovenskej hudobnej kultúry v časoch, keď na Slovensku neexistovali ani orchestre, ani operné domy.

Na koncerte sa predstaví úspešné komorné zoskupenie členov Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra SFZ Jozefa Chabroňa.

Galéria

picture Octet Singers

Na mape

Top