Pohoda Festival

POHODA FESTIVAL 2018

POHODA FESTIVAL 2018

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Cestovný poriadok Košice – Trenčín a späť

OsR 30178 Košice - Trenčín 5.7.2018:
Košice                                            / odchod: 09:00
Kysak                     príchod: 09:12 / odchod: 09:15
Spišská Nová Ves  príchod: 09:55 / odchod: 09:57
Poprad-Tatry         príchod: 10:16 / odchod: 10:18
Liptovský Mikuláš  príchod: 11:07 / odchod: 11:10
Ružomberok          príchod: 11:27 / odchod: 11:29
Trenčín                  príchod: 13:23 / 

OsR 30179 Trenčín - Košice 8.7.2018:
Trenčín                                        / odchod: 12:52
Košice                  príchod: 17:08 /

Cestovný poriadok Bratislava – Trenčín a späť

OsR 30181 Bratislava - Trenčín 5.7.2018:
Bratislava hl.st.                            / odchod: 13:40
Trenčín                  príchod: 14:57 / 

Os R 30180 Trenčín - Bratislava 8.7.2018:
Trenčín                                       / odchod: 10:55
Bratislava hl.st.   príchod: 12:08 / 

 

Top