Plešivá speváčka

Plešivá speváčka

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

„A príde aj plešivá speváčka?“, pýta sa postava Kapitána hasičov prítomných ľudí v londýnskom dome Smithovcov. 
67 rokov od premiéry dnes už slávnej absurdnej hry Eugena Ionesca Plešivá speváčka, by sme mu mohli odpovedať: „Áno, dočkali sme sa. Neprišla síce plešivá speváčka, ale bradatá, a vo veľkom štýle.“

Hru o hodnotovej vyprázdnenosti medziľudských vzťahov, ktoré uviazli v stereotypoch správania, kde postoje ľudí nahradili pózy a klišé a ich životy sa uskutočňujú v nezmyselných schémach, by sme dnes mohli nazvať okrem nadčasovej aj vizionárskou hrou. To, čo sa zdalo byť absurdné a nezmyselné v minulom storočí, stáva sa realitou v 21. storočí. Žijeme teda absurditu? A sú naše životy nezmyselné?

Na to si musí odpovedať zaiste každý sám. Vďaka vzrastajúcemu konzumu a narastajúcej potrebe spotrebovávať, sa však priepasť medzi obsahom či zmyslom života a jeho formami či vonkajšími prejavmi, stále viac prehlbuje a mnohí súčasný stav Západne civilizácie, ktorej sme súčasťou, prirovnávajú ku stavu Rímskej ríše tesne pred jej zánikom. Omračovaní a často klamaní lákadlami mediálneho sveta a štruktúrami sociálnych sietí, si to však ani neuvedomujeme alebo nechceme uvedomiť. Vo svete, kde si mnohí otázky o podstate a zmysle našich životov už ani nekladú, a kde slová strácajú svoj význam, sa tak chtiac, či nechtiac, stávame postavami absurdnej hry, ktorú akoby Eugene Ionesco napísal práve dnes a práve pre nás.

Po skončení hry diváka „bolí bránica“. Smiali sa konaniu postáv, situáciám a myšlienkam lebo to všetko dobre poznajú z každodenného života. V Luduse sme radi, že je to tak, ale boli by sme šťastnejší, keby to bolo naopak. Potom by sme však už nemali o čom hrať.

Účinkujú:
PÁN SMITH: Kamil Kollárik
PANI SMITHOVÁ: Edita Borsová
PÁN MARTIN: Štefan Martinovič
PANI MARTINOVÁ: Katarína Baranová
MARY, au pair: Kristína Tothová
KAPITÁN POŽIARNIKOV: Michal Rovňák

Preklad: Andrej Záthurecký
Dramaturgia: Peter Janků
Svetelný dizajn: Peter Stránsky
Scénografia: Peter Janků
Kostýmy: Daniela Kytková
Úprava a réžia: Peter Kuba

 

Galéria

picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka
picture Plešivá speváčka

Na mape

Top