Rusínsky festival

Rusínsky festival

Miesto:

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni.

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum a miesto konania/Date and placeofevent:
*23.5. - 29.5.2022, areál CZŠ sv. Juraja - Svidník, Amfiteáter - Svidník*

*Cena/Price:* štvordňová permanentka

marec 5€

apríl 10€

od 1.mája 15€ (cena permanentky do posledného dňa konaného podujatia)

*Popis/Description: *

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpeniahudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej
úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojichunikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:

ŠTVRTOK 26.5. – areál CZŠ sv. Juraja – Sima Magušinová, Pavol Tokár a Dominika Paňková, prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., beseda s tvorcami relácie Život v našej Cerkvi

PIATOK 27.5. – amfiteáter - Marián Čekovský & bend, Rusnack´s, Calibri Gang + DjDill a ďalší,

SOBOTA 28.5. – amfiteáter - Peter Bič Project, PUĽS, FS Ilosvai a ďalší,

NEDEĽA 29.5. – amfiteáter - Basawell a Anna Poráčová, Žrebovanie výhercov zakúpených permanentiek, CZŠ sv. Juraja a ďalší.


*Viac info/More informations:*www.rusinskyfestival.sk

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and ticketsforchildren -
na štvordňový program (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) majú voľný vstup:
- deti do 120 cm,

- ŤZP– S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety.

*Zmena programu vyhradená.*Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top