Rusínsky festival

Rusínsky festival

Dátum: 25. mája 2018 - 20. septembra 2020
Miesto: Amfiteáter Svidník, Amfiteáter Svidník

Vstupenky

25.-27.
Máj
2018

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival
21.5. - 27.5.2018: 3-dňová permanentka
20.-26.
Máj
2019

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival
20.5. - 26.5.2019: 3-dňová permanentka
14.-20.
Sep
2020

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival
14.9 - 20.9.2020: 3-dňová permanentka

Popis podujatia

Popiska
Dátum a miesto konania/Date and place of event:
*14.9. - 20.9.2020, Amfiteáter Svidník*

*Cena/Price:* trojdňová permanentka
marec 6€
apríl 8€
máj - september 10€ (cena permanentky do 20.09.2020 vrátane)

*Popis/Description: *
Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:       
  

PIATOK 18.9. Orfeus-1. ročník hudobnej prehliadky autorskej Rusínskej hudby, Koňaboj(ČR), Hanka Servická, RuSnack's a ďalší,
SOBOTA 19.9. – PUĽS(PO), KRISTÍNA a ďalší,
NEDEĽA 20.9. – Domáce kolektívy, Žrebovanie permanentiek a odovzdávanie cien, Kollárovci a ďalší.

 *Viac info/More informations:*

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and ticketsforchildren -
na trojdňový program (piatok, sobota, nedeľa) majú voľný vstup:
- deti do 120 cm,
- ŤZP – S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Janského plakety.

*Zmena programu vyhradená.*Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top