SALCO & MADUAR

SALCO & MADUAR

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Jedinečná príležitosť, ako si pripomenúť staré dobré RETRO HITY od známych umelcov. V tento večer zažijete ČESKOSLOVENSKÚ MEGA PÁRTY s : SALCO a MADUAR s Ivannou BAGOVOU, samozrejme diskotéku s doprovodom - DJ BOCCACIO. Rezervujte si už teraz najlepšie miesta.

Dátum : 15.9.2017
Začiatok : 21.00 hod
Vstupné : 7,- €
/ Pri vstupe vás čaká welcomedrink /

Vstup od 18 rokov!

Ukončenie predaja v sieti Ticketportal v deň vystúpenia o 15.00 hod!!!

Club si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, agresívne správanie a tď. Posúdenie skutočností je v kompetencií personálu.

Na mape

Top